คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำตากล้า

                             ceosusat6401

 

  ceosusat6402 ceosusat6402

  ceosusat6403 ceosusat6404

                              ceosusat6405