เทศบาลตำบลเมืองหงส์ศึกษาดูงานฯ (19 ก.ย. 60)

mhong6001

    > เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลคำตากล้า ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 52 ท่าน เพื่อดูงานด้านกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุฯ และกิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร.

mhong6002

mhong6003

mhong6004

mhong6005

mhong6006

mhong6007

mhong6008

mhong6009

mhong6010

mhong6011

mhong6012

mhong6013

mhong6014

mhong6015

mhong6016

mhong6017

mhong6018

mhong6019

backhome