พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ (23 ก.ค. 63)

tisewitko6301

tisewitko6302

    วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2563  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  บริเวณจัดงานสวนสาธารณะหนองสามขา  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  โดยมีนายมนต์สิทธิ์   ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ. 

tisewitko6303

tisewitko6304

tisewitko6305

tisewitko6306

tisewitko6307

tisewitko6308

tisewitko6309

tisewitko6310

tisewitko6311

tisewitko6312

tisewitko6313

backhome