ประเพณีลอยกระทง 63 (31 ต.ค. 63)

LT6301

     > เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกับอำเภอคำตากล้า , องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า , โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ , ส่วนราชการต่างๆ ในเขตอำเภอคำตากล้า และพี่น้องประชาชนชาวคำตากล้า ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะหนองสามขา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยมีนายปริญญา นิกาพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ประธานจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธี.

LT6302

LT6303

LT6304

LT6305

LT6306

LT6307

LT6308

LT6309

LT6319

LT6310

LT6311

LT6312

LT6313

LT6314

LT6315

LT6316

LT6317

LT6318

backhome