Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5809

icon show sticky กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" icon update

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 62 (8 ม.ค. 62) icon update

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 (1 ม.ค. 62) icon update

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (25 ธ.ค. 61) icon hot02

icon show sticky จังหวัดเคลื่อนที่ฯ (20 ธ.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 (5 ธ.ค. 61) icon new03

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61) icon new02

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 2561 (2 พ.ย. 61) icon new02

icon show sticky วันปิยมหาราช 2561 (23 ต.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกและบำรุงรักษาต้นยางนา (18 ต.ค. 61)

icon show sticky พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 (13 ต.ค. 61) 

icon show sticky งานสืบสานตำนานเมืองคำตากล้า 42 ปี (15 ก.ย. 61)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ (24 ส.ค. 61) 

icon show sticky โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กฯ (24 ส.ค. 61)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ปี 2561 (14 ส.ค. 61)

icon show sticky วันแม่แห่งชาติ 2561 (12 ส.ค. 61) 

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (28 ก.ค. 61)

icon show sticky ประเพณีแห่เข้าเทียนคำตากล้า 61 (26 ก.ค. 61) 

icon show sticky ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (25 ก.ค. 61)

icon show sticky วันต่อต้านยาเสพติดโลก 61 (26 มิ.ย. 61) 

icon show sticky งานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2561 (29 พ.ค. 61)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 2 ปี 2561 (25 พ.ค. 61) 

icon show sticky โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ (23 พ.ค. 61) 

icon show sticky โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 61 

icon show sticky ประชุมเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ฯ (21 พ.ค. 61) 

icon show sticky โครงการแบ่งปันความห่วงใย 2561 

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาลฯ ปี 2561 

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า ปี 2561 

icon show sticky โครงการสานรักสานใจด้วยสายธรรม (4 เม.ย. 61)

icon show sticky กิจกรรมวันผู้สูงอายุฯ ปี 2561 (13 เม.ย. 61) 

icon show sticky ตักบาตรวันสงกรานต์ 61 (13 เม.ย. 61) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 (20 ก.พ. 61) 

icon show sticky พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 61 (23 ม.ค. 61) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (19 ม.ค. 61) 

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 2561 (12 ม.ค. 61) 

icon show sticky ตักบาตรปีใหม่ 2561 (1 ม.ค. 2561) 

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุฯ 26 ธ.ค. 60 

icon show sticky เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส แห่ดาว ปี 2560 

icon show sticky บวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงขึ้น) 24 ธ.ค. 60 

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ล้างตลาดสดคำตากล้า (19 ธ.ค. 60) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560 

icon show sticky กิจกรรมวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าวอำเภอคำตากล้าฯ (12 ธ.ค. 60) 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2560 

icon show sticky โครงการอำเภอยิ้ม... เคลื่อนที่ฯ (24 พ.ย. 60) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2560 (1-5 พ.ย. 60) 

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ ปี 2560 (30 ต.ค. 2560) 

icon show sticky วันปิยะมหาราช ปี 2560 (23 ต.ค. 2560) 

icon show sticky บำเพ็ญกุศลฯ ครบรอบ 1 ปีสวรรคตในหลวง ร.9 

icon show sticky เทศบาลตำบลเมืองหงส์ศึกษาดูงานฯ (19 ก.ย. 60) 

icon show sticky โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2560 (Way of life) 

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

เนื้อหา

รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

icon show sticky โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า (17-22 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายกฯ ปริญญาร่วมพิธีเปิดป้ายที่ว่าการอำเภอคำตากล้า (22 ธ.ค. 58) 

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" (อำเภอคำตากล้า) 6 ธ.ค. 58 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อำเภอคำตากล้า) 5 ธ.ค. 58 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า (25 พ.ย. 2558) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า (26 พ.ย. 2558) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า (27 พ.ย. 2558) 

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 58 (6 พ.ย. 58) 

icon show sticky พิธีวางพวงมาลาฯ วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky ประมวลภาพ... รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยฯ (11 ก.ย. - 1 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2558 ครั้งที่ 2 (14-25 ก.ย. 58) 

icon show sticky โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (3 ก.ย. 58) 

icon show sticky ทำบุญ...ขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หลังใหม่ (22 ส.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (21 ส.ค. 58) 

icon show sticky ท้องถิ่นจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลคำตากล้า (18 ส.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (14 ส.ค. 58) icon hot02

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อแม่แลชมผาศักดิ์ (12 ส.ค. 58) 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 58 (อำเภอคำตากล้า)  

icon show sticky กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 58 (11 ส.ค. 58) 

icon show sticky ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาคำตากล้า ปี 2558 (29 ก.ค. 58) 

icon show sticky โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับลสครัวไทยสู่ครัวโลก (13-17 ก.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 59 - 61 (30 มิ.ย. 58) 

icon show sticky ทต.คำตากล้าร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา 58 (1 มิ.ย. 58)

icon show sticky ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปี 58 (5 มิ.ย. 58) 

icon show sticky ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอฯ (29 พ.ค. 58) 

icon show sticky โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 58 icon hotfd

icon show sticky ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนฯ ปี 58 (15 พ.ค. 58) 

icon show sticky พิธีบวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงลง) ปี 58 (12 พ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 58 (24 เม.ย. 58) 

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 58 (13 เมษายน 58) 

icon show sticky พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 58 (13 เม.ย. 58) 

icon show stickyพิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์คำตากล้า 58 (13 เม.ย. 58) 

icon show sticky พิธีมอบใบประกาศฯ อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า (27 มี.ค. 58) 

icon show sticky โครงการสร้างฝายเพื่อพ่อก่อสุขสามัคคี อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร (25 มี.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (23 มี.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมแผนชุมชนฯ ปี 2558 (20 มี.ค. 58)  

icon show sticky พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลคำตากล้า (16 มี.ค. 58) 

icon show sticky โครงการชุมชนน่าอยู่สู่วิถีพอเพียง 58 (12 มี.ค. 58) 

icon show sticky ขบวนแห่พระเวสสันดรบุญมหาชาติวัดบูรพา ปี 58 (7 ก.พ. 58) 

icon show sticky ประเพณีบุญเดือนสามเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2558 (23 ม.ค. 58)

 

backhome

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerita6101

 

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

2666113
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
361
2241
11014
2621204
49799
82684
2666113
Your IP: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-16 02:46:29

คุณประทับใจงานประเพณีใดมากที่สุด

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ - 50%
ประเพณีแห่ดาว - 0%
ประเพณีบุญเดือนสาม - 0%
ประเพณีสงกรานต์ - 50%
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 17 ธ.ค. 2015 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.