Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5809

icon show sticky กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" icon update

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 62 (8 ม.ค. 62) icon update

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 (1 ม.ค. 62) icon update

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (25 ธ.ค. 61) icon hot02

icon show sticky จังหวัดเคลื่อนที่ฯ (20 ธ.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 (5 ธ.ค. 61) icon new03

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61) icon new02

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 2561 (2 พ.ย. 61) icon new02

icon show sticky วันปิยมหาราช 2561 (23 ต.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกและบำรุงรักษาต้นยางนา (18 ต.ค. 61)

icon show sticky พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 (13 ต.ค. 61) 

icon show sticky งานสืบสานตำนานเมืองคำตากล้า 42 ปี (15 ก.ย. 61)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ (24 ส.ค. 61) 

icon show sticky โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กฯ (24 ส.ค. 61)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ปี 2561 (14 ส.ค. 61)

icon show sticky วันแม่แห่งชาติ 2561 (12 ส.ค. 61) 

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (28 ก.ค. 61)

icon show sticky ประเพณีแห่เข้าเทียนคำตากล้า 61 (26 ก.ค. 61) 

icon show sticky ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (25 ก.ค. 61)

icon show sticky วันต่อต้านยาเสพติดโลก 61 (26 มิ.ย. 61) 

icon show sticky งานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2561 (29 พ.ค. 61)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 2 ปี 2561 (25 พ.ค. 61) 

icon show sticky โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ (23 พ.ค. 61) 

icon show sticky โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 61 

icon show sticky ประชุมเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ฯ (21 พ.ค. 61) 

icon show sticky โครงการแบ่งปันความห่วงใย 2561 

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาลฯ ปี 2561 

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า ปี 2561 

icon show sticky โครงการสานรักสานใจด้วยสายธรรม (4 เม.ย. 61)

icon show sticky กิจกรรมวันผู้สูงอายุฯ ปี 2561 (13 เม.ย. 61) 

icon show sticky ตักบาตรวันสงกรานต์ 61 (13 เม.ย. 61) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 (20 ก.พ. 61) 

icon show sticky พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 61 (23 ม.ค. 61) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (19 ม.ค. 61) 

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 2561 (12 ม.ค. 61) 

icon show sticky ตักบาตรปีใหม่ 2561 (1 ม.ค. 2561) 

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุฯ 26 ธ.ค. 60 

icon show sticky เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส แห่ดาว ปี 2560 

icon show sticky บวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงขึ้น) 24 ธ.ค. 60 

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ล้างตลาดสดคำตากล้า (19 ธ.ค. 60) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560 

icon show sticky กิจกรรมวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าวอำเภอคำตากล้าฯ (12 ธ.ค. 60) 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2560 

icon show sticky โครงการอำเภอยิ้ม... เคลื่อนที่ฯ (24 พ.ย. 60) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2560 (1-5 พ.ย. 60) 

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ ปี 2560 (30 ต.ค. 2560) 

icon show sticky วันปิยะมหาราช ปี 2560 (23 ต.ค. 2560) 

icon show sticky บำเพ็ญกุศลฯ ครบรอบ 1 ปีสวรรคตในหลวง ร.9 

icon show sticky เทศบาลตำบลเมืองหงส์ศึกษาดูงานฯ (19 ก.ย. 60) 

icon show sticky โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2560 (Way of life) 

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

เนื้อหา

รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4 ปี 2559 (26 ธ.ค. 59) 

icon show sticky ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (29 พ.ย. 59) 

icon show sticky ประชาคมท้องถิ่นฯ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีฯ (18 พ.ย. 59) 

icon show sticky พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 59 

icon show sticky ถวายต้นกัลปพฤกษ์และภัตตาหารเพลฯ (7 ต.ค. 59) 

icon show sticky กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จ.สกลนคร (28 ก.ย. 59) icon new02

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานอำเภอคำตากล้าครบรอบ 40 ปีฯ icon new02

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ครั้งที่ 3 ปี 2559 (26 ส.ค. 59) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (15 ส.ค. 59) 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 (12 ส.ค. 59) 

icon show sticky ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี (12 ส.ค. 59) 

icon show sticky ทต.ฝั่งแดง ศึกษาดูงานฯ (12 ก.ค. 59) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสามปี (29 มิ.ย. 59) 

icon show sticky โครงการเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ 59 (15-17 มิ.ย. 59) 

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ปี 2559 (23 พ.ค. 59) 

icon show sticky เวทีประชาคมท้องถิ่นฯ 59 (19 พ.ค. 59) 

icon show sticky โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ฯ เบื้องต้น 59 (12-13 พ.ค. 59) 

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 59 (24 เม.ย. 59) 

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 59 

icon show sticky ตักบาตรวันสงกรานต์ 59 (อำเภอคำตากล้า) 

icon show sticky โครงการวันผู้สูงอายุฯ 59 (8 มี.ค. 59) 

icon show sticky โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 59 (5 มี.ค. 59) 

icon show sticky โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ปี 59 ครั้งที่ 3  (27 มี.ค. 59) 

icon show sticky โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ปี 59 ครั้งที่ 2  (12 มี.ค. 59)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 59 (26 ก.พ. 59) 

icon show sticky โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ปี 59 สนามที่ 1 หนองสามขา (20 ก.พ. 59)

icon show sticky ประเพณีบุญเดือนสาม 59 (12 ก.พ. 59) 

icon show sticky พิธีเลี้ยงปู่ตา (เลี้ยงขึ้น) 15 ม.ค. 59   

icon show sticky กิจกรรมวันเด็ก 59 (8 ม.ค. 59) 

icon show sticky ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559 (1 ม.ค. 59)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerita6101

 

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 121 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

2666199
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
447
2241
11100
2621204
49885
82684
2666199
Your IP: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-16 02:51:59

คุณประทับใจงานประเพณีใดมากที่สุด

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ - 50%
ประเพณีแห่ดาว - 0%
ประเพณีบุญเดือนสาม - 0%
ประเพณีสงกรานต์ - 50%
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 17 ธ.ค. 2015 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.