เนื้อหา

นายกปริญญาร่วมงานอำเภอคำตากล้าครบรอบ 40 ปีฯ

pryktk4001

   > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และชุมชนเทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมงานอำเภอคำตากล้าครบรอบ 40 ปี และวันภูไทอำเภอคำตากล้า  ระหว่างวันที่ 14-15-16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา.

pryktk4002

pryktk4003

pryktk4004

pryktk4005

pryktk4006

pryktk4007

pryktk4008

pryktk4009

pryktk4010

pryktk4011

pryktk4012

pryktk4013

pryktk4014

pryktk4015

pryktk4016

pryktk4017

pryktk4018

pryktk4019

pryktk4020

pryktk4021

pryktk4022

pryktk4023

backhome