เนื้อหา

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จังหวัดสกลนคร 2559

seddog5901

     > สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับ  เทศบาลตำบลคำตากล้า , อำเภอคำตากล้า  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งในเขตจังหวัดสกลนคร  จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  จังหวัดสกลนคร  ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร  โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พร้อมทั้งบริการทำหมันสุนัขและแมว  ซึ่งมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการตามกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก.

seddog5906

seddog5902

seddog5903

seddog5904

seddog5905

seddog5907

seddog5908

seddog5909

seddog5910

seddog5911

seddog5912

seddog5913

seddog5914

seddog5915

seddog5916

seddog5917

seddog5918

seddog5919

seddog5920

seddog5921

seddog5922

seddog5923

seddog5924

seddog5925

seddog5926

seddog5927

seddog5928

seddog5929

seddog5930

seddog5931

seddog5932

seddog5933

seddog5934

seddog5935

seddog5936

seddog5937

seddog5938

seddog5939

seddog5940

seddog5941

seddog5942

backhome