เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 1 ปี 2560

sapa02036001

  > สภาเทศบาลตำบลคำตากล้าจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า.

sapa02036002

sapa02036003

sapa02036004

sapa02036005

sapa02036006

sapa02036007

sapa02036008

sapa02036009

sapa02036010

sapa02036011

sapa02036012

sapa02036013

sapa02036014

sapa02036015

sapa02036016

backhome