เนื้อหา

รุ่น 1 มหานิยม โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า (17 มี.ค. 60)

R1tbk6001

    > โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 1 มหานิยม) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 92 คน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา.

 

R1tbk6002

R1tbk6003

R1tbk6004

R1tbk6005

R1tbk6006

R1tbk6007

R1tbk6008

R1tbk6009

R1tbk6010

backhome