เนื้อหา

ทำบุญตักบาตรสงกรานต์ 60

tbsg6001

   > เทศบาลตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า .

tbsg6002

tbsg6003

tbsg6004

tbsg6005

tbsg6006

tbsg6007

tbsg6008

tbsg6009

tbsg6010

tbsg6011

tbsg6012

tbsg6013

tbsg6014

tbsg6015

backhome