เนื้อหา

นายอำเภอคำตากล้าคนใหม่มอบนโยบายฯ (6 มิ.ย. 60)

newnap6001

    > นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี นายอำเภอคำตากล้า พร้อมคณะ พบปะและมอบนโยบายในการบริหารราชการแก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลคำตากล้า เมื่อวันอังคารที่ 6 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 3.

newnap6002

newnap6003

newnap6004

newnap6005

newnap6006

newnap6007

newnap6008

newnap6009

newnap6010

newnap6011

backhome