เนื้อหา

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ (21 มิ.ย. 60)

apyim6001

   > เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา  นางสาวจิราภรณ์   เบิกบานดี  นายอำเภอคำตากล้า  พร้อมด้วยส่วนราชการในเขตอำเภอคำตากล้า  จัดโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่โดยออกให้บริการประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างคำ-หนองพอกน้อย  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร.

apyim6002

apyim6003

apyim6004

apyim6005

apyim6006

apyim6007

apyim6008

apyim6009

apyim6010

apyim6011

apyim6012

apyim6013

apyim6014

apyim6015

apyim6017

apyim6018

apyim6019

apyim6020

apyim6021

apyim6022

apyim6023

apyim6024

apyim6025

apyim6026

apyim6027

apyim6028

apyim6029

apyim6030

apyim6031

apyim6032

apyim6033

apyim6034

apyim6035

apyim6036

apyim6037

backhome