เนื้อหา

บ้านสร้างคำรับประเมินหมู่บ้านสะอาดระดับจังหวัด (14 ก.ค. 60)

mbsa6001

   > นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับจังหวัด บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา.

mbsa6002

mbsa6003

mbsa6004

mbsa6005

mbsa6006

mbsa6007

mbsa6008

mbsa6009

mbsa6010

mbsa6011

backhome