เนื้อหา

รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4 ปี 2559 (26 ธ.ค. 59) 

icon show sticky ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (29 พ.ย. 59) 

icon show sticky ประชาคมท้องถิ่นฯ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีฯ (18 พ.ย. 59) 

icon show sticky พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 59 

icon show sticky ถวายต้นกัลปพฤกษ์และภัตตาหารเพลฯ (7 ต.ค. 59) 

icon show sticky กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จ.สกลนคร (28 ก.ย. 59) icon new02

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานอำเภอคำตากล้าครบรอบ 40 ปีฯ icon new02

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ครั้งที่ 3 ปี 2559 (26 ส.ค. 59) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (15 ส.ค. 59) 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 (12 ส.ค. 59) 

icon show sticky ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี (12 ส.ค. 59) 

icon show sticky ทต.ฝั่งแดง ศึกษาดูงานฯ (12 ก.ค. 59) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสามปี (29 มิ.ย. 59) 

icon show sticky โครงการเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ 59 (15-17 มิ.ย. 59) 

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ปี 2559 (23 พ.ค. 59) 

icon show sticky เวทีประชาคมท้องถิ่นฯ 59 (19 พ.ค. 59) 

icon show sticky โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ฯ เบื้องต้น 59 (12-13 พ.ค. 59) 

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 59 (24 เม.ย. 59) 

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 59 

icon show sticky ตักบาตรวันสงกรานต์ 59 (อำเภอคำตากล้า) 

icon show sticky โครงการวันผู้สูงอายุฯ 59 (8 มี.ค. 59) 

icon show sticky โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 59 (5 มี.ค. 59) 

icon show sticky โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ปี 59 ครั้งที่ 3  (27 มี.ค. 59) 

icon show sticky โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ปี 59 ครั้งที่ 2  (12 มี.ค. 59)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 59 (26 ก.พ. 59) 

icon show sticky โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ปี 59 สนามที่ 1 หนองสามขา (20 ก.พ. 59)

icon show sticky ประเพณีบุญเดือนสาม 59 (12 ก.พ. 59) 

icon show sticky พิธีเลี้ยงปู่ตา (เลี้ยงขึ้น) 15 ม.ค. 59   

icon show sticky กิจกรรมวันเด็ก 59 (8 ม.ค. 59) 

icon show sticky ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559 (1 ม.ค. 59)