เนื้อหา

ประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2561

songganktk6101

   > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสานและเย็นฉ่ำครับ.

songganktk6102

songganktk6103

songganktk6104

songganktk6105

songganktk6106

songganktk6107

songganktk6108

songganktk6109

songganktk6110

songganktk6111

songganktk6112

songganktk6113

songganktk6114

songganktk6115

songganktk6116

songganktk6117

songganktk6118

songganktk6119

songganktk6120

songganktk6121

songganktk6122

songganktk6123

songganktk6124

songganktk6125

backhome