เนื้อหา

ม่วนซื่น...สงกรานต์คำตากล้า 58

happysongganktk5857

     > ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 58  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ผู้นำชุมชนฯ ร่วมกับพี่น้องชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา  ซึ่งในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการแสดงของชุมชนต่างๆ และร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความซุ่มฉ่ำและสนุกสนานมาก.

happysongganktk5801

happysongganktk5802

happysongganktk5803

happysongganktk5804

happysongganktk5806

happysongganktk5807

happysongganktk5808

happysongganktk5809

happysongganktk5810

happysongganktk5811

happysongganktk5812

happysongganktk5813

happysongganktk5814

happysongganktk5815

happysongganktk5816

happysongganktk5817

happysongganktk5818

happysongganktk5819

happysongganktk5820

happysongganktk5821

happysongganktk5822

happysongganktk5823

happysongganktk5824

happysongganktk5825

happysongganktk5826

happysongganktk5827

happysongganktk5828

happysongganktk5829

happysongganktk5830

happysongganktk5831

happysongganktk5832

happysongganktk5833

happysongganktk5834

happysongganktk5835

happysongganktk5836

happysongganktk5837

happysongganktk58381 

happysongganktk5839

happysongganktk5840

happysongganktk5841

happysongganktk5842

happysongganktk5843

happysongganktk5844

happysongganktk5845

happysongganktk5846

happysongganktk5847

happysongganktk5848

happysongganktk5849

happysongganktk5850

happysongganktk5851

happysongganktk5852

happysongganktk5853

happysongganktk5854

happysongganktk5855

happysongganktk58551

happysongganktk58552

happysongganktk5856

happysongganktk5857

happysongganktk5858 

happysongganktk5859

happysongganktk5860

happysongganktk5861

happysongganktk5862

happysongganktk5863

happysongganktk5864

happysongganktk5865

happysongganktk5866

happysongganktk5867

happysongganktk5868

happysongganktk5869

happysongganktk5870

happysongganktk5871

happysongganktk5872

happysongganktk5873

happysongganktk5874

happysongganktk5875

happysongganktk5876

happysongganktk5877

happysongganktk5878

happysongganktk5879

happysongganktk5880

happysongganktk5881

happysongganktk5882

happysongganktk5883

happysongganktk5884

happysongganktk5885

happysongganktk5886

happysongganktk5887

happysongganktk5888

happysongganktk5889

happysongganktk5890

happysongganktk5891

happysongganktk5892

happysongganktk5893

happysongganktk5894

happysongganktk5895

 

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome