เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอฯ (29 พ.ค. 58)

pspap5802

         > ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอฯ  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า  ซึ่งการประชุมในวันนั้นประกอบด้วยท่านท้องถิ่นอำเภอคำตากล้า  และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคำตากล้าทั้ง 5 แห่ง  ประกอบด้วย 1.เทศบาลตำบลคำตากล้า  2.เทศบาลตำบลแพด  3.อบต.คำตากล้า  4.อบต.นาแต้  5.อบต.หนองบัวสิม.

pspap5801

pspap5803

pspap5804

pspap5805

pspap5807

pspap5808

pspap5809

pspap5810

pspap5811

pspap5812

pspap5813

pspap5814

อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์).

backhome