เนื้อหา

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 59 - 61

pspjrnp5801

     > ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีฯ 59-61 นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ  สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า (แห่งใหม่) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ  และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว.

pspjrnp5802

pspjrnp5803

pspjrnp5804

pspjrnp5805

pspjrnp5806

pspjrnp5807

pspjrnp5808

pspjrnp5809

pspjrnp5810

pspjrnp5811

pspjrnp5815

pspjrnp5812

pspjrnp5813

pspjrnp5814

 

อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์).

backhome