เนื้อหา

ทำบุญ... ขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า (หลังใหม่)

newspdtbk5801

    > เทศบาลตำบลคำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  ประกอบพิธีทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นอาคารเรียนอนุบาล 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 36 เมตร  ยาว 22 เมตร  งบประมาณ 5,156,000 บาท.

newspdtbk5802

newspdtbk5849

newspdtbk5803

newspdtbk5804

newspdtbk5805

newspdtbk5806

newspdtbk5807

newspdtbk5808

newspdtbk5809

newspdtbk5810

newspdtbk5811

newspdtbk5812

newspdtbk5813

newspdtbk5814

newspdtbk5815

newspdtbk5816

newspdtbk5817

newspdtbk5818

newspdtbk58201

newspdtbk5819

newspdtbk5820

newspdtbk5821

newspdtbk5822

newspdtbk5823

newspdtbk5824

newspdtbk5825

newspdtbk5826

newspdtbk5827

newspdtbk5828

newspdtbk5829

newspdtbk5830

newspdtbk5831

newspdtbk5832

newspdtbk5833

newspdtbk5834

newspdtbk5835

newspdtbk5836

newspdtbk5837

newspdtbk5838

newspdtbk5839

newspdtbk5840

newspdtbk5841

newspdtbk5842

newspdtbk5843

newspdtbk5844

newspdtbk5845

newspdtbk5846

newspdtbk5847

newspdtbk5848

newspdtbk5849

newspdtbk5850

newspdtbk5851

newspdtbk5852

newspdtbk5853

newspdtbk5854

newspdtbk5855

newspdtbk5856

newspdtbk5857

newspdtbk5858

newspdtbk5859

newspdtbk5860

newspdtbk5861

newspdtbk5862

newspdtbk5863

> บันทึกภาพ/อัพเดทโดย... เว็บมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome