เนื้อหา

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า 27 พ.ย. 58

lgttbk58001   

      > ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า 58  เทศบาลตำบลคำตากล้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  จัดงานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า ประจำปี 2558  ณ  สวนสาธารณะหนองสามขา  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558  ซึี่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีกิจกรรมดังนี้ 1.การแข่งขันฟุตซอล  2.การแข่งขันเรือภายใน  3.การแข่งขันเรือนอก  4.การแสดงวงดนตรีหมอลำ "วีระพงษ์   วงศ์ศิลป์".

lgttbk58301

lgttbk58302

lgttbk58303

lgttbk58304

lgttbk58305

lgttbk58306

lgttbk58307

lgttbk58308

lgttbk58309

lgttbk58310

lgttbk58311

lgttbk58312

lgttbk58313

lgttbk58314

lgttbk58315

lgttbk58316

lgttbk58317

lgttbk58318

lgttbk58319

lgttbk58320

lgttbk58321

lgttbk58322

lgttbk58323

lgttbk58324

lgttbk58325

lgttbk58326

lgttbk58327

lgttbk58328

lgttbk58329

lgttbk58330

lgttbk58331

lgttbk58332

lgttbk58333

lgttbk58334

lgttbk58335

lgttbk58336

lgttbk58337

lgttbk58338

lgttbk58339

lgttbk58340

lgttbk58341

lgttbk58342

lgttbk58343

lgttbk58344

lgttbk58345

lgttbk58346

lgttbk58347

lgttbk58348

lgttbk58349

lgttbk58350

lgttbk58351

lgttbk58352

lgttbk58353

lgttbk58354

lgttbk58355

lgttbk58356

lgttbk58357

lgttbk58358

lgttbk58359

backhome