เนื้อหา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59 (อำเภอคำตากล้า)

daykid5935

    > วันเด็ก 59 (อำเภอคำตากล้า) นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อำเภอคำตากล้า) ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร.

daykid5901

daykid5902

daykid5903

daykid5904

daykid5905

daykid5906

daykid5907

daykid5908

daykid5909

daykid5910

daykid5911

daykid5912

daykid5913

daykid5914

daykid5915

daykid5916

daykid5917

daykid5918

daykid5919

daykid5920

daykid5921

daykid5922

daykid5923

daykid5924

daykid5925

daykid5926

daykid5927

daykid5928

daykid5929

daykid5930

daykid5931

daykid5932

daykid5933

daykid5934

 backhome