เนื้อหา

ประเพณีบุญเดือนสาม 59 (12 ก.พ. 59)

bund35937

    ประเพณีบุญเดือนสาม 59 เทศบาลตำบลคำตากล้าจัดโครงการประเพณีบุญเดือนสาม (ผูกแขนผู้เฒ่าผู้แก่) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า วัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงวัยและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก.

bund35901

bund35902

bund35903

bund35904

bund35905

bund35906

bund35907

bund35908

bund35909

bund35910

bund35911

bund35912

bund35913

bund35914

bund35915

bund35916

bund35917

bund35918

bund35919

bund35920

bund35921

bund35922

bund35923

bund35924

bund35925

bund35926

bund35927

bund35928

bund35929

bund35930

bund35931

bund35932

bund35933

bund35934

bund35935

bund35936

bund35937

bund35938

bund35939

bund35940

bund35941

bund35942

bund35943

bund35944

bund35945

bund35946

bund35947

bund35948

bund35949

bund35950

bund35951

bund35952

bund35953

bund35954

bund35955

bund35956

bund35957

bund35958

bund35959

bund35960

bund35961

bund35962

bund35963

bund35964

bund35965

bund35966

bund35967

bund35968

bund35969

bund35970

bund35971

bund35972

bund35973

bund35974

bund35975

bund35976

bund35977

bund35978

bund35979

bund35980

bund35981

bund35982

bund35983

bund35984

bund35985

bund35986

 backhome