เนื้อหา

โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ปี 2559 ครั้งที่ 3

pjgy590301

    > โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ปี 59 ครั้งที่ 3 ชมรมจักรยานคำตากล้า  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำตากล้า  จัดโครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 เส้นทางวัดบูรพา (คำตากล้า) - บ้านนาถ่อน - บ้านหนองบัวสิม  และสิ้นสุดที่สะพานดงโนด (บ้านปากโนด)  ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน  และเที่ยวชมทัศนียภาพตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตอำเภอคำตากล้า.

pjgy590302

pjgy590303

pjgy590304

pjgy590305

pjgy590306

pjgy590307

pjgy590308

pjgy590309

pjgy590310

pjgy5903101

pjgy590311

pjgy590312

pjgy590313

pjgy590314

pjgy590315

pjgy590316

pjgy590317

pjgy590318

pjgy590319

pjgy590320

pjgy590321

pjgy590322

pjgy590323

pjgy590324

pjgy590325

pjgy590326

pjgy590327

pjgy590328

pjgy590329

pjgy590330

pjgy590331

pjgy590332

pjgy590333

pjgy590334

pjgy590335

pjgy590336

backhome