เนื้อหา

พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 59 (อำเภอคำตากล้า)

tbsgktk5961

      > ตักบาตรวันสงกรานต์ 59 (อำเภอคำตากล้า) นายไพบูลย์  นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า (คนที่ 2 จากขวามือ) , นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วยส่วนราชการ  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  และพุทธศาสนิกชนชาวคำตากล้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  ณ  สนามโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า  ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก.

tbsgktk5901

tbsgktk5902

tbsgktk5903

tbsgktk5904

tbsgktk5905

tbsgktk5906

tbsgktk5907

tbsgktk5908

tbsgktk5909

tbsgktk5910

tbsgktk5911

tbsgktk5912

tbsgktk5913

tbsgktk5914

tbsgktk5915

tbsgktk5916

tbsgktk5917

tbsgktk5918

tbsgktk5919

tbsgktk5920

tbsgktk5921

tbsgktk5922

tbsgktk5923

tbsgktk5924

tbsgktk5925

tbsgktk5926

tbsgktk5927

tbsgktk5928

tbsgktk5929

tbsgktk5930

tbsgktk5931

tbsgktk5932

tbsgktk5933

tbsgktk5934

tbsgktk5935

tbsgktk5936

tbsgktk5937

tbsgktk5938

tbsgktk5939

tbsgktk5940

tbsgktk5941

tbsgktk5942

tbsgktk5943

tbsgktk5944

tbsgktk5944

tbsgktk5945

tbsgktk5946

tbsgktk5947

tbsgktk5948

tbsgktk5949

tbsgktk5950

tbsgktk5951

tbsgktk5952

tbsgktk5953

tbsgktk5954

tbsgktk5955

tbsgktk5956

tbsgktk5957

tbsgktk5958

tbsgktk5959

tbsgktk5960

tbsgktk5961

tbsgktk5962

tbsgktk5963

tbsgktk5964

tbsgktk5965

tbsgktk5966

tbsgktk5967

tbsgktk5968

tbsgktk5969

tbsgktk5970

tbsgktk5971

tbsgktk5972

tbsgktk5973

tbsgktk5974

tbsgktk5975

tbsgktk5976

tbsgktk5977

tbsgktk5978

tbsgktk5979

backhome