เนื้อหา

สงกรานต์คำตากล้า 59

sgktk59002

    > สงกรานต์คำตากล้า 59 นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  กล่าวเปิดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ของชาวอำเภอคำตากล้า  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  ณ สนามโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า  ซึ่งงานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้จัดโดย...เทศบาลตำบลคำตากล้าร่วมกับอำเภอคำตากล้า  และองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความชุ่มฉ่ำและสนุกสนาน.

sgktk59001

sgktk59003

sgktk59004

sgktk59005

sgktk59006

sgktk59007

sgktk59008

sgktk59009

sgktk59010

sgktk59011

sgktk59012

sgktk59013

sgktk59014

sgktk59015

sgktk59016

sgktk59017

sgktk59018

sgktk59019

sgktk59020

sgktk59021

sgktk59022

sgktk59023

sgktk59024

sgktk59025

sgktk59026

sgktk59027

sgktk59028

sgktk59029

sgktk59030

sgktk59031

sgktk59032

sgktk59033

sgktk59034

sgktk59035

sgktk59036

sgktk59037

sgktk59038

sgktk59039

sgktk59040

sgktk59041

sgktk59042

sgktk59043

sgktk59044

sgktk59045

sgktk59046

sgktk59047

sgktk59048

sgktk59049

sgktk59050

sgktk59051

sgktk59052

sgktk59053

sgktk59054

sgktk59055

sgktk59056

sgktk59057

sgktk59058

sgktk59059

sgktk59060

sgktk59061

sgktk59062

sgktk59063

sgktk59064

sgktk59065

sgktk59066

sgktk590671

sgktk59068

sgktk59069

sgktk59070

sgktk59071

sgktk59072

sgktk59073

sgktk59074

sgktk59075

sgktk59076

sgktk59077

sgktk59078

sgktk59079

sgktk59080

sgktk59081

sgktk59082

sgktk59083

sgktk59084

sgktk59085

sgktk59086

sgktk59087

sgktk59088

sgktk59089

sgktk59090

sgktk59091

sgktk59092

sgktk59093

sgktk59094

sgktk59095

sgktk59096

sgktk59097

sgktk59098

sgktk59099

sgktk59100

sgktk59101

sgktk59102

sgktk59103

sgktk59104

sgktk59105

sgktk59106

sgktk59107

backhome