เนื้อหา

โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 59

putuk5942

    > โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 59 นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมคณะผู้บริหาร และเทศบาลตำบลคำตากล้า  จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นแบบตำบลนาแสง (วัดโพธิ์ชัยศรี  อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ) และวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) จ.บึงกาฬ ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 101 คน.

putuk5974

putuk5901

putuk5902

putuk5903

putuk5904

putuk5905

putuk5906

putuk5907

putuk5908

putuk5909

putuk5910

putuk5911

putuk5912

putuk5913

putuk5914

putuk5915

putuk5917

putuk5918

putuk5919

putuk5920

putuk5921

putuk5922

putuk5923

putuk5924

putuk5925

putuk5926

putuk5927

putuk5928

putuk5929

putuk59411

putuk5975

putuk5930

putuk5931

putuk5932

putuk5933

putuk5934

putuk5935

putuk5936

putuk5937

putuk5938

putuk5939

putuk5940

putuk5941

putuk5942

putuk5943

putuk5944

putuk5945

putuk5946

putuk5947

putuk5948

putuk5949

putuk5950

putuk5951

putuk5952

putuk5953

putuk5954

putuk5955

putuk5956

putuk5957

putuk5958

putuk5959

putuk5976

putuk5960putuk5961

putuk5962

putuk5963

putuk5964

putuk5965

putuk5977

putuk5966

putuk5967

putuk5968

putuk5969

putuk5970

putuk5971

putuk5972

putuk5973

putuk5974

backhome