เนื้อหา

กิจกรรมวันเทศบาล 59 (เทศบาลตำบลคำตากล้า)

daytbkktk5901

    > วันเทศบาล 59 นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง  ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า  และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองสามขา  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร.

daytbkktk5902

daytbkktk5903

daytbkktk5904

daytbkktk5905

daytbkktk5906

daytbkktk5907

daytbkktk5908

daytbkktk5909

daytbkktk5910

daytbkktk5911

daytbkktk5912

daytbkktk5913

daytbkktk5914

daytbkktk5915

daytbkktk5916

daytbkktk5917

daytbkktk5918

daytbkktk5919

daytbkktk5920

daytbkktk5921

daytbkktk5922

daytbkktk5923

daytbkktk5924

daytbkktk5925

daytbkktk5926

daytbkktk5927

daytbkktk5928

daytbkktk5929

daytbkktk5930

daytbkktk5931

daytbkktk5932

daytbkktk5933

daytbkktk5934

daytbkktk5935

daytbkktk5936

daytbkktk5937

daytbkktk5938

daytbkktk5939

daytbkktk5940

daytbkktk5941

backhome