เนื้อหา

เทศบาลตำบลฝั่งแดงศึกษาดูงานฯ 12 ก.ค. 59

fangdang5901

   > นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาจากเทศบาลตำบลฝั่งแดง  จ.หนองบัวลำภู  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา.

fangdang5902

fangdang5903

fangdang5904

fangdang5905

fangdang5906

fangdang5907

fangdang5908

fangdang5909

fangdang5910

fangdang5911

fangdang5912

fangdang5913

fangdang5914

fangdang5915

fangdang5916

fangdang5917

fangdang5918

fangdang5919

fangdang5920

fangdang5921

fangdang5922

fangdang5923

fangdang5926

fangdang5924

fangdang5925

fangdang5927

fangdang5928

fangdang5929

fangdang5930

fangdang5931

fangdang5932

fangdang5933

fangdang5934

fangdang5935

fangdang5936

fangdang5937

fangdang5938

fangdang5939

fangdang5940

fangdang5941

fangdang5942

fangdang5943

fangdang5944

fangdang5945

fangdang5946

fangdang5947

fangdang5948

fangdang5949

fangdang5950

fangdang5951

fangdang5952

fangdang5953

fangdang5954

fangdang5955

fangdang5956

backhome