เนื้อหา

นายกปริญญาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 59 (12 ส.ค. 59)

nyprydaymom5901

    > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา.

nyprydaymom5902

nyprydaymom5903

nyprydaymom5904

nyprydaymom5905

nyprydaymom5906

nyprydaymom5907

nyprydaymom5908

nyprydaymom5909

nyprydaymom5910

nyprydaymom5911

nyprydaymom5912

nyprydaymom5913

nyprydaymom5914

nyprydaymom5915

nyprydaymom5916

nyprydaymom5917

nyprydaymom5918

nyprydaymom5919

nyprydaymom5920

nyprydaymom5921

nyprydaymom5922

nyprydaymom5923

บันทึกภาพ/อัพเดทโดย... นายทรงศิลป์   อุ่นคำ (ฉลามขาว)

backhome