เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559

sapa15085920

      > คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำตากล้า นำโดย... นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า.

sapa15085901

sapa15085902

sapa15085903

sapa15085904

sapa15085905

sapa15085906

sapa15085907

sapa15085908

sapa15085909

sapa15085910

sapa15085911

sapa15085912

sapa15085913

sapa15085914

sapa15085915

sapa15085916

sapa15085917

sapa15085918

sapa15085919

backhome