เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 2 ปี 2561 (25 พ.ค. 61)

sapatbk25056101

   > เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า ได้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาญัตติฯ และหารือการบริหารงานกิจการประปาเทศบาลตำบลคำตากล้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน.

sapatbk25056102

sapatbk25056103

sapatbk25056104

sapatbk25056105

sapatbk25056106

sapatbk25056107

sapatbk25056108

sapatbk25056109

sapatbk25056110

backhome