เนื้อหา

กฐินเทศบาลฯ ปี 2561 (2 พ.ย. 61)

gatintbk6101

    > กฐินสามัคคีของเทศบาลตำบลคำตากล้าปีนี้ ทอดถวาย ณ วัดมหาชัย บ้านหนองพอกน้อย-สร้างคำ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 ได้ยอดกฐินจำนวนเงิน 174,999 บาท (สาธุ).

gatintbk6102

gatintbk6103

gatintbk6104

gatintbk6105

gatintbk6106

gatintbk6107

gatintbk6108

gatintbk6109

gatintbk6110

gatintbk6111

gatintbk6112

gatintbk6113

gatintbk6114

gatintbk6115

gatintbk6116

gatintbk6117

backhome