เนื้อหา

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61)

loygatongtbk6124

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า นำโดย... นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  ร่วมกับอำเภอคำตากล้า อบต.คำตากล้า ภาครัฐ เอกชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า พนักงานเทศบาล และพี่น้องชาวคำตากล้า ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง - แข่งเรือ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองสามขา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เป็นอย่างดี ซึ่งงานครั้งนี้จัดได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมาและมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก.

loygatongtbk6101

loygatongtbk6102

loygatongtbk6103

loygatongtbk6104

loygatongtbk6105

loygatongtbk6106

loygatongtbk6107

loygatongtbk6108

loygatongtbk6109

loygatongtbk6110

loygatongtbk6111

loygatongtbk6112

loygatongtbk6113

loygatongtbk6114

loygatongtbk6115

loygatongtbk6116

loygatongtbk6117

loygatongtbk6118

loygatongtbk6119

loygatongtbk6120

loygatongtbk6121

loygatongtbk6122

loygatongtbk6123

loygatongtbk6124

loygatongtbk6125

loygatongtbk6126

loygatongtbk6127

loygatongtbk6128

loygatongtbk6129

loygatongtbk6130

loygatongtbk6131

loygatongtbk6132

loygatongtbk6133

loygatongtbk6134

loygatongtbk6135

loygatongtbk6136

loygatongtbk6137

loygatongtbk6138

loygatongtbk6139

loygatongtbk6140

loygatongtbk6141

loygatongtbk6142

loygatongtbk6143

loygatongtbk6144

loygatongtbk6145

loygatongtbk6146

loygatongtbk6147

loygatongtbk6148

loygatongtbk6149

loygatongtbk6150

loygatongtbk6151

loygatongtbk6152

loygatongtbk6153

loygatongtbk6154

loygatongtbk6155

loygatongtbk6156

loygatongtbk6157

loygatongtbk6158

loygatongtbk6159

loygatongtbk6160

loygatongtbk61601

loygatongtbk6161

loygatongtbk6162

loygatongtbk6163

loygatongtbk6164

loygatongtbk6165

loygatongtbk6166

loygatongtbk6167

loygatongtbk6168

loygatongtbk6169

loygatongtbk6170

loygatongtbk6171

loygatongtbk6172

loygatongtbk6173

loygatongtbk6174

loygatongtbk6175

loygatongtbk6176

loygatongtbk6177

loygatongtbk6178

loygatongtbk6179

backhome