เนื้อหา

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ.คำตากล้า (20 ธ.ค. 61)

jwsknk6101

    > นายเมธี   สุพรรณฝ่าย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคำตากล้าและกล่าวเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยได้นำบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร.

jwsknk6102

jwsknk6103

jwsknk6104

jwsknk6105

jwsknk6106

jwsknk6107

jwsknk6108

jwsknk6109

jwsknk6110

jwsknk6111

jwsknk6112

jwsknk6113

jwsknk6114

jwsknk6115

jwsknk6116

jwsknk6117

jwsknk6118

jwsknk6119

jwsknk6120

jwsknk6121

jwsknk6122

jwsknk6123

jwsknk6124

jwsknk6125

jwsknk6126

jwsknk6127

jwsknk6128

jwsknk6129

jwsknk6130

jwsknk6131

jwsknk6132

jwsknk6133

jwsknk6134

jwsknk6135

jwsknk6136

jwsknk6137

jwsknk6138

jwsknk6139

jwsknk6140

jwsknk6141

jwsknk6142

jwsknk6143

backhome