เนื้อหา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 62 (8 ม.ค. 62)

wandektbk6201

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า.

wandektbk6202

wandektbk6203

wandektbk6204

wandektbk6205

wandektbk6206

wandektbk6207

wandektbk6208

wandektbk6209

wandektbk6210

wandektbk6211

wandektbk6212

wandektbk6213

wandektbk6214

wandektbk6215

wandektbk6216

wandektbk6217

wandektbk6218

wandektbk6219

wandektbk6220

wandektbk6221

backhome