เนื้อหา

ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 2562

songganktk6211

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดบูรพา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เย็นชุ่มฉ่ำ และบรรยากาศสนุกสนานมากครับ

songganktk6201

songganktk6202

songganktk6203

songganktk6204

songganktk6205

songganktk6206

songganktk6207

songganktk6208

songganktk6209

songganktk6210

songganktk6211

songganktk6212

songganktk6213

songganktk6214

songganktk6215

songganktk6216

songganktk6217

songganktk6218

songganktk6219

backhome