เนื้อหา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 (28 ก.ค. 62)

day286201

day286202

   > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  (คนที่ 1 จากซ้ายมือ) ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยทางอำเภอคำตากล้าได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัํญดังกล่าวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ซึ่งมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.

day286203

day286204

day286205

day286206

day286207

day286208

day286209

day286210

day286211

day286212

day286213

day286214

day286215

day286216

day286217

day286218

day286219

backhome