เนื้อหา

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 62

swktk6201

     > เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 14.00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางมายังเทศบาลตำบลคำตากล้า ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ปี 2562 เพื่อพบปะ เยี่ยมเยือน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมีนายออมสิน คำมุก นายอำเภอคำตากล้า พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปรึกษาหารือและให้ข้อมูลฯ.

swktk6202

swktk6203

swktk6204

swktk6205

swktk6206

swktk6207

swktk6208

swktk6209

swktk6210

swktk6211

swktk6212

swktk6213

swktk6214

swktk6215

swktk6216

swktk6217

swktk6218

swktk6219

swktk6220

swktk6221

backhome