เนื้อหา

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ต.ค. 62)

krdswkr901

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา.

krdswkr902

krdswkr903

krdswkr904

krdswkr905

krdswkr906

krdswkr907

krdswkr908

krdswkr909

krdswkr910

krdswkr911

krdswkr912

krdswkr913

krdswkr914

krdswkr915

krdswkr916

krdswkr917

krdswkr918

backhome