เนื้อหา

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (20 พ.ย. 2562)

rrobr1001

rrobr1002

    > เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลคำตากล้าจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.

rrobr1003

rrobr1004

rrobr1005

rrobr1006

rrobr1007

rrobr1008

rrobr1009

rrobr1010

rrobr1012

rrobr1013

rrobr1014

rrobr1015

rrobr1016

rrobr1017

rrobr1018

rrobr1019

rrobr1020

rrobr1021

rrobr1022

rrobr1023

backhome