เนื้อหา

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลฯ อำเภอคำตากล้า (9 ธ.ค. 62)

dayttkrs6201

  > วันที่ 9 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น.  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) อำเภอคำตากล้า ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า โดยมีนายออมสิน   คำมุก นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานฯ และมีส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.

dayttkrs6202

dayttkrs6203

dayttkrs6204

dayttkrs6205

dayttkrs6206

dayttkrs6207

dayttkrs6208

dayttkrs6209

dayttkrs6210

dayttkrs6211

dayttkrs6212

dayttkrs6213

dayttkrs6214

dayttkrs6215

dayttkrs6216

dayttkrs6217

dayttkrs6218

dayttkrs6219

dayttkrs6220

dayttkrs6221

dayttkrs6222

backhome