เนื้อหา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ป้องกันโรคติดต่อ (11 มี.ค. 63)

kowit1904

  > 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งมีเป้าหมาย 5,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า โดยได้รับเกียรติจากนายออมสิน   คำมุก  นายอำเภอคำตากล้า  เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าวฯ.

kowit1901

kowit1902

kowit1903

kowit1904

kowit1905

kowit1906

kowit1907

kowit1908

kowit1909

kowit1910

kowit1911

backhome