เนื้อหา

กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านนาคำ (21 ก.ค. 63)

jitasafnakham6301

jitasafnakham6302

   > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาฟาร์มตัวอย่างบ้านนาคำ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนายปรีชา   ทองคำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ. 

jitasafnakham6303

jitasafnakham6304

jitasafnakham6305

jitasafnakham6306

jitasafnakham6307

jitasafnakham6308

jitasafnakham6309

jitasafnakham6310

jitasafnakham6311

backhome