เนื้อหา

วันปิยะมหาราช 63

peya6301

   > เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563   นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีคำตากล้า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคำตากล้า.

peya6305

peya6304

peya6303