เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 ptessabanhd01

 

> สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมีนาคม 2564)

> สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

> สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมกราคม 2564)

> สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563)

> สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)

> สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563)