เนื้อหา

ประขุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

pasum28106401

     > เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า เป็นประธานในการประขุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ.

pasum28106402

pasum28106403

pasum28106404

pasum28106405

backhome