เนื้อหา

โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะฯ (29 มิ.ย. 65)

IMG 25650629 091314

???? วันที่ 29 มิ.ย. 65 เทศบาลตำบลคำตากล้า นำโดยนายบูรณะ   ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จัดโครงการการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของชุมชนและการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองสามขา บ้านทุ่งดู่ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างรอบหนองสามขา ให้เป็นสวนป่าชุมชน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศตามนโยบายรัฐบาล.

IMG 25650629 092338

IMG 25650629 091617

IMG 25650629 091707

IMG 25650629 093044

IMG 25650629 093842

IMG 25650629 095736

backhome