เนื้อหา

หนองสามขา บ้านศรีดอกแก้ว อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

nongsamka6501

^ หนองสามขา  เป็นหนองน้ำสาธารณะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า  อยู่ห่างจากตลาดสดเทศบาลฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร  (ทางไปอำเภอบ้านม่วง)  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งที่น่าแวะเวียน  และบันทึกภาพเป็นที่ระลึก.

nongsamka6503

nongsamka6504

nongsamka6502

nongsamka6505

nongsamka6506

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome