เนื้อหา

ผาศักดิ์ บ้านผาศักดิ์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

pasak5714

^ ผาศักดิ์  ตั้งอยู่บ้านผาศักดิ์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ไปตามเส้นทางคำตากล้า - ท่าก้อนประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงาม ซึ่งมีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน.pasak5701

pasak5702

pasak5703

pasak5704

pasak5705

pasak5706

pasak5707

pasak5708

pasak5709

pasak5710

pasak5711

pasak5712

pasak5713

pasak5714

pasak5715

pasak5716

pasak5717

pasak5718

pasak5719

pasak5720

pasak5721

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome